List of graduate students in SRTI – BAS
31.12.2014

    #      First name, last name    Scientific
  speciality  
Date of
  enrollment  
  Date of
  graduation  
1 Яна Пламенова Асеновска 01.04.08 01.01.2012 01.01.2015
2 Наталия Христова Станкова 01.04.12 01.01.2012 01.01.2015
3 Евгения Евгениева Лучникова 01.04.12 01.01.2012 01.01.2015
4 Ива Бонева Иванова 01.04.12 08.07.2009 08.07.2013
5 Веселин Ангелов Пеев 01.04.12 08.07.2009 08.07.2013
6 Васил Станиславов Василев 01.04.12 08.07.2009 08.07.2013
7 Стефан Кирилов Стаменов 01.04.12 01.07.2010 01.07.2014
8 Ралица Петкова Цонева 01.04.12 30.06.2010 30.06.2014
9 Теодора Хр. Андреева-Нешева 01.04.12 01.08.2011 01.08.2015
10 Тихомир Милчев Алексиев 01.04.12 01.01.2012 01.01.2016
11 Валентина Николова Найденова 01.04.12 04.10.2012 04.10.2016

Education is conducted in a full-time, part-time, independent (distance) form of studying. Duration of studying of full-time students is up to 3 years, and in part-time – up to 4 years. Duration of studying for self-(distant) form of studying is not limited.

In 2014 in SRTI – BAS 15 graduate students studied (5- full-time, 5 - part-time, and 4-independent form).