ИНТЕРЕСУВА ЛИ ВИ УСПЕШНА КАРИЕРА В АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА?

БИХТЕ ЛИ ИСКАЛИ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАЙ-ДИНАМИЧНАТА, НАЙ-ИНТЕРЕСНАТА И НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНАТА СРЕДА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ?

За повече от 40-годишната си история Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ – БАН) има значителни постижения в областта на космическите изследвания – създадени и изведени на орбита са повече от 150 научни прибора и апаратури и са проведени десетки космически експерименти по програмата ИНТЕРКОСМОС и други национални и международни програми. С изстрелването на първия български космически прибор П-1 през 1972 г. България става 18-ата космическа държава в света.

ИКИT – БАН участва в подготовката и разработването на научните програми на двата космически полета с участието на българските космонавти Георги Иванов (1979 г.) и Александър Александров (1988 г. – програма “Шипка”), с които нашата страна се нарежда на 6-о място в света сред страните, имащи космонавти.

Ако искате творческа реализация в най-перспективното научно направление, ако можете да работите и да вземате решения самостоятелно – очакваме Ви в ИКИТ – БАН.

Като докторант в нашите докторски програми ще можете да реализирате способностите си и да станете международен изследовател. Докторската степен ще Ви предложи цял набор от възможности за бъдещото Ви развитие, влизане в академична работна среда или в други атрактивни позиции, придобиване на изследователски умения.

Като докторант можете да очаквате:

  • атрактивни и съвременни докторски програми;
  • компетентно и задълбочено академично ръководство от учени с международен престиж;
  • добиване на опит като университетски преподавател;
  • възможност за провеждане на част от образованието Ви в чужбина;
  • редовна оценка на Вашите постижения и ясна формулировка на нашите изисквания към докторантите.

С това може да се окажете точният човек за изследователска кариера. Но кариерата започва с докторска степен.

Ставайки аспирант, можете да получите:

  • знания по най-интересните и съвременни докторски програми;
  • консултации от известни учени с международен престиж;
  • опит в научно-изследователската работа, придобит в лабораториите на Българската академия на науките;
  • умения за преподавателска работа във водещи български университети;
  • възможност за работа и продължаване на обучението в най-добрите учебни заведения на Европа, Америка, Азия.

ВСИЧКО ТОВА Е НУЖНО ЗА ВАШАТА КАРИЕРА,
А КАРИЕРАТА ЗАПОЧВА С ДОКТОРСКА СТЕПЕН (PhD)!
Колективът на ИКИТ-БАН ще Ви помогне да реализирате мечтите си!